หมีน้ำ จิ๋ว จอมถึก เจ้านี่คือสิ่งมีชีวิตที่ทนความหนาวเย็นได้มากที่สุด (คลิป)

จิ๋ว จอมถึก เจ้านี่ค

Read more